Zarządzanie panelem użytkownika

Panel użytkownika - panel administracyjny

Obsługa panelu użytkownika jest możliwa tylko dla zalogowanych użytkowników. W tym celu użytkownik musi najpierw założyć konto bezpośrednio w serwisie lub też za pośrednictwem facebook.pl, oraz zalogować się. Zalogowany użytkownik może kompleksowo administrować swoimi ofertami poprzez wybór opcji w panelu administracyjnym.

Karta pulpit
Opis funkcji:


Karta pulpit w panelu administracyjnym prezentuje podsumowanie wszystkich ostatnich zdarzeń związanych z najmem lub wynajmem.

Sekcja mam do wynajęcia zawiera zestawienie dotyczące ofert, które użytkownik wynajmuje innym użytkownikom. Tabela zawiera następujące informacje:
 • tytuł i numer oferty
 • najemca
 • długość okresy wynajmu
 • okres wynajmu
 • koszt wynajmu
 • wysokość opłaty rezerwacyjnej
 • status wynajmu
 • kolejne możliwe działania użytkownika
Sekcja wynajmuję od innych zawiera zestawienie dotyczące ofert, które użytkownik najmuje od innych użytkowników. Informacje prezentowane tutaj są identyczne jak powyżej.
Karta rozmowyOpis funkcji:


Karta rozmowy umożliwia wymianę informacji pomiędzy użytkownikami na zasadzie prostego komunikatora. Najczęściej użytkownik wynajmujący otrzymuje zapytanie od innego użytkownika dotyczące konkretnego ogłoszenia. Wynajmujący otrzymuje odnośnik do oferty, oraz przesłane zapytanie, co umożliwia mu bezpośrednie szybkie udzielenie odpowiedzi.
Karta mam do wynajęcia
Opis funkcji:


Karta mam do wynajęcia umożliwia kompletną obsługę wszystkich ofert wynajmu, czyli ofert które użytkownik planuje wynajmować innym użytkownikom. Karta zawiera następujące zakładki:

Mam do wynajęcia - zakładka prezentuje wszystkie oferty wynajmu wprowadzone przez użytkownika do serwisu. Zawiera zestawienie następujących informacji:
 • tytuł oferty i kategorie przypisania oferty
 • numer oferty
 • koszt wynajmu (cena podstawowa)
 • ilość wyświetleń/zapytań/wypożyczeń oferty
 • data ważności, czyli do kiedy ogłoszenie będzie wyświetlane w serwisie
 • polecenia duplikacja, edycja, usunięcie i podgląd ogłoszenia
Kolejne zakładki zawierają również inne pomocne informacje.

Rezerwacje do potwierdzenia - zakładka prezentuje oferty, które zostały przez innych użytkowników wstępnie zarezerwowane i wymagają potwierdzenia ze strony wynajmującego.

Karta mam do wynajęcia - zakładka promocja oferty
Opis funkcji:


Zakładka promocja oferty - zakładka zawiera polecenia służące do promocji konkretnej oferty. W celu polepszenia prezentacji oferty w serwisie i tym samym zwiększenia przychodów z wynajmu oferty mogę być promowane jako:
 • TOP oferta - polecenie Top3
 • oferta podbita - polecenie Podbij
Dodatkowo można wydłużyć ważność ogłoszenia. Zalecamy wydłużanie terminu ważności, co jest opcją tańszą i umożliwia zachowanie wszystkich promocji oferty (wyróżnienie, punkty oferty), oraz wszystkich zdefiniowanych cenników i zasad wynajmu.

Potwierdzone/zrealizowane rezerwacje - zakładka prezentuje oferty, które zostały już potwierdzone i czekają na wpłatę opłaty rezerwacyjnej ze strony najemcy (status Potwierdzono) lub już wpłata opłaty rezerwacyjnej została zrealizowana (status Zrealizowano). Oferty czekają na swój termin realizacji lub zostały już zrealizowane.

Anulowane rezerwacje - zakładka prezentuje oferty, które zostały przez wynajmującego anulowane, np. przedmiot był w okresie wstępnej rezerwacji niedostępny.

Nieaktywne oferty - zakładka prezentuje oferty, których termin ważności już zapadł i nie został on przedłużony.


Karta wynajmuję od innych
Opis funkcji:


Karta wynajmuję od innych - umożliwia kompletną obsługę wszystkich ofert najmu, czyli ofert które użytkownik planuje najmować od innych użytkowników. Karta zawiera następujące zakładki:

Czekające na potwierdzenie - zakładka prezentuje oferty, które użytkownik wstępnie zarezerwował i czeka na potwierdzenie ze strony wynajmującego.

Potwierdzone do zapłaty - zakładka prezentuje oferty, które zostały przez wynajmującego potwierdzone i należy wpłacić opłatę rezerwacyjną.

Opłacone/zrealizowane - zakładka prezentuje oferty, do których została już wpłacona opłata rezerwacyjna i czekają, bądź już zostały zrealizowane.

Anulowane rezerwacje - oferty, które nie zostały przez wynajmującego potwierdzone tylko  anulowane.

Obserwowane oferty
- oferty, które użytkownik dodał do obserwowanych w trakcie przeglądania kart innych ofert poleceniem Dodaj do ulubionych.


Karta zapytania o wynajem
Opis funkcji:


Karta zapytania o wynajem - umożliwia obsługę własnych zapytań o wynajem.
Karta moje konto - zakładka punkty rentol
Opis funkcji:


Karta moje konto umożliwia obsługę związaną z zakupem punktów rentol, finansami i danymi profilu użytkownika w serwisie.

Zakładka punkty rentol daje możliwość zakupu pakietów punktów, które mogą być wykorzystane do dodawania kolejnych ofert i ich promocji. Użytkownik może wykorzystać posiadane punkty w dowolnym momencie, punkty nigdy nie przepadają. Zalecamy zakupy w większych pakietach, co obniża cenę jednostkową punktu.
Karta moje konto - zakładka finanseOpis funkcji:


Zakładka finanse pokazuje kwoty opłat rezerwacyjnych. Ponieważ serwis rentol.pl pośredniczy w przekazywaniu opłat rezerwacyjnych są one przekazywane na wskazane konto wynajmującego w czasie ok 1 tygodnia. Każda kwota opłaty rezerwacyjnej jest pomniejszana o prowizję serwisu. Oznaczenia poszczególnych kwot są następujące:
 • Wypłacono ogółem - to kwota, jaką użytkownik już otrzymał od rentol.pl
 • Aktualne saldo oznacza kwoty, jakie w czasie do jednego tygodnia, zostaną użytkownikowi wypłacone.
Karta moje konto - zakładka lokalizacjeOpis funkcji:


Zakładka lokalizacje umożliwia zdefiniowanie adresów punktów, w których będą dostępne nasze oferty wynajmu np. punkty odbioru wynajmowanych przedmiotów, bazy maszyn, nasze punkty handlowe. Zalecamy zdefiniowanie na początku chociaż jednej lokalizacji, co przyspieszy późniejsze dodawanie ofert.
Karta moje konto - zakładka dane profilowe, dane do logowania
Opis funkcji:


Zakładka dane profilowe zawiera informacje dotyczące danych użytkownika tj. dane teleadresowe, rejestracyjne oraz rachunek bankowy. Podanie rachunku bankowego jest niezbędne dla celów przesyłania opłat rezerwacyjnych od najmujących.

Zakładka dane do logowania umożliwia zmianę hasła, adresu mailowego służącego do logowania, a także usunięcie konta z serwisu. Uwaga - usunięcie konta jest operacją nieodwracalną.

Tematy powiązane:

Wyszukiwanie, rezerwacja i wynajem:

1. Opis funkcji Strony głównej.
2. Główne kategorie.
3. Oferty wynajmu i zapytania.
4. Rezerwacja i wynajem.

Dodawanie i edycja ofert i zapytań wynajmu:

5. Dodawanie oferty wynajmu.
6. Edycja oferty wynajmu.
7. Dodawanie zapytania wynajmu.
8. Edycja zapytania wynajmu.

Promocja i wyróżnianie ofert:

9. TOP oferta.
10. Oferta wyróżniona.
11. Podbijanie ofert.
12. Indywidualna promocja ofert.