Polityka prywatności 23.05.2018

Polityka prywatności serwisu internetowego rentol.pl z dnia 23 maja 2018 r.


Szanowni Użytkownicy,
każdego dnia dbamy, aby korzystanie z usług naszego serwisu było dla Was komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy poniżej ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas rejestracji i wizyt w naszym serwisie rentol.pl. Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, i dlatego w Polityce Prywatności wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy, oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyście byli pewni, że są u nas bezpieczne. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad korzystania z serwisu rentol.pl platforma wynajmu funkcjonującego pod adresem: https://rentol.pl, które w dalszej części Polityki Prywatności nazywany jest Serwisem.
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera następujące rozdziały:

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych
2. Jakie dane będą przez nas zbierane
3. W jakim celu zbieramy Twoje dane
4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane
5. Komu możemy przekazać zebrane dane
6. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych
7. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych
8. Informacja uzupełniająca

1. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Operator serwisu rentol.pl. operatorem jest Rentol.pl Platforma wynajmu Paweł Surmiak z siedzibą w Warszawie przy ul Mrocznej 9/11/13/108. Kontakt mailowy bok@rentol.pl.

2. Jakie dane będą przez nas zbierane
1. Realizacja podstawowych funkcji Serwisu wymaga gromadzenia niezbędnych danych. Dane te Użytkownik podaje dobrowolnie przy rejestracji i podczas późniejszego korzystania z Serwisu. W zależności od rodzaju usług Operator może zbierać i przechowywać następujące dane osobowe:
a. informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu
b. informacje demograficzne, takie jak płeć, wiek, stan cywilny, zawód i inne informacje osobiste lub dotyczące stylu życia (w przypadku gdy bierzesz udział w dobrowolnej ankiecie)
c. informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego
d. informacje dotyczące zawieranych transakcji, np. warunki i strony transakcji
e. informacje oparte na aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak np. wyszukiwane informacje, dane statystyczne dotyczące odsłon, dane dotyczące logowania, kierunki poruszania się po Serwisie, dane ogłoszeniowe, adres IP.
2. Operator gromadzi w/w dane w celu zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i wydajnego użytkowania Serwisu.
3. Podanie danych w celu realizacji usług Serwisu jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
4. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

3. W jakim celu zbieramy Twoje dane
1. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług Serwisu.
2. Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane także do celów marketingowych, w tym profilowania.
3. Dodatkowo Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryny do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalania usług świadczonych przez Serwis.

4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane
1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym będziesz korzystać z usług Serwisu, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
2. W celach marketingowych Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

5. Komu możemy przekazać zebrane dane
1. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych lub wszystkich danych osobowych:
a. osobom pracującym lub współpracującym z operatorem, aby pomóc wykryć i zapobiec potencjalnie nielegalnym czynom
b. urzędom egzekwującym prawo lub stronom trzecim w sytuacji, gdy istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do wykonania regulaminu i Polityki prywatności Serwisu, także w sytuacji, kiedy ogłoszenie lub inne treści zawarte na stronie naruszają prawa osób trzecich lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Użytkowników
c. innym stronom trzecim, w sytuacji, gdy Użytkownik zgadza się na przekazanie im informacji
d. usługodawcom i innym firmom współpracującymi z Operatorem lub świadczącymi dla Operatora inne usługi np. w sprawach finansowych, księgowości, programów partnerskich oraz innych działań marketingowych
e. innemu podmiotowi gospodarczemu, z którym  Operator planuje wspólne przedsięwzięcie, fuzję lub przejęcie. W takiej sytuacji wskazany inny podmiot gospodarczy będzie odpowiedzialny za respektowanie Polityki prywatności w odniesieniu do danych Użytkownika
f. w przypadku, gdy zezwala na to prawo lub jeśli istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do reagowania na wezwania, nakazy sądowe lub inne procedury prawne.
2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych
1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
a. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
b. prawo żądania sprostowania danych
c. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
2. W zakresie w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
a. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Operatora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi danych.
3. W celu skorzystania z powyższych praw należy wysłać e-maila na adres bok@rentol.pl.

7. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych
1. W odniesieniu do świadczenia przez Serwis usługi Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
2. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie jest Twoja zgoda wyrażona poprzez akceptację regulaminu i polityki prywatności Serwisu podczas rejestracji.

8. Informacja uzupełniająca
1. Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie określa swój unikalny login, e-mail i hasło. Dane te stanowią swoisty klucz do konta Użytkownika. Dlatego też istotnym jest by Użytkownik wybrał hasło trudne do odgadnięcia dla osób trzecich. Użytkownik również nie powinien udostępniać tych danych osobom trzecim. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika powyższych danych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu konsekwencje, a Użytk0wnik odpowiada za działania podjęte przez osoby trzecie jak za swoje.
2. Na stronach Serwisu mogą znajdować się hiperłącza (linki, banery reklamowe itp.) do innych stron internetowych, które mogą gromadzić informacje osobiste o Użytkowniku. Operator nie odpowiada za ochronę prywatności oraz zawartość tych stron internetowych.
3. W przypadku ujawnienia przez Użytkownika swoich danych osobowych osobom trzecim (np. innym Użytkownikom Serwisu) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za reprezentowaną przez dane osoby trzecie politykę prywatności.
4. Serwis używa plików typu „cookies”, dających możliwość dostosowania Serwisu do Użytkownika i uczynienia go bardziej przyjaznym, oraz opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji zapisywania plików „cookies”, co nie uniemożliwi korzystanie z Serwisu, jednakże może zmniejszyć jego funkcjonalność.
5. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 10 dni od momentu udostępnienia na stronach Serwisu zmienionej Polityki prywatności.

Dokumenty powiązane:
Regulamin
Cennik - załącznik nr 2