Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego rentol.pl z dnia 1 stycznia 2014

 1. Operator jako właściciel Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Celem działań Operatora jest zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych chroniących przetwarzane dane, szczególnie przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu jest ich zgoda wyrażona poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Realizacja podstawowych funkcji Serwisu wymaga gromadzenia niezbędnych danych. Dane te Użytkownik podaje dobrowolnie przy rejestracji i podczas późniejszego korzystania z Serwisu. W zależności od rodzaju usług, operator może zbierać i przechowywać następujące dane osobowe: a) informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu; b) informacje demograficzne, takie jak płeć, wiek, stan cywilny, zawód i inne informacje osobiste lub dotyczące stylu życia (w przypadku dobrowolnej ankiety); c) informacje finansowe, takie jak numer rachunku bankowego; d) informacje dotyczące zawieranych transakcji, np. warunki i strony transakcji; e) informacje oparte na aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak np. wyszukiwane informacje, dane statystyczne dotyczące odsłon, dane dotyczące logowania, kierunki poruszania się po Serwisie, dane ogłoszeniowe, adres IP. 
 3. Operator gromadzi w/w dane w celu zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i wydajnego użytkowania Serwisu.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania niektórych lub wszystkich danych osobowych: a) osobom pracującym lub współpracującym z operatorem, aby pomóc wykryć i zapobiec potencjalnie nielegalnym czynom; b) urzędom egzekwującym prawo lub stronom trzecim w sytuacji, gdy istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do wykonania regulaminu i Polityki prywatności Serwisu, także w sytuacji, kiedy ogłoszenie lub inne treści zawarte na stronie naruszają prawa osób trzecich lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Użytkowników; c) innym stronom trzecim, w sytuacji, gdy Użytkownik zgadza się na przekazanie im informacji; d) usługodawcom i innym firmom współpracującymi z Operatorem lub świadczącymi dla Operatora inne usługi np. w sprawach finansowych, księgowości, programów partnerskich oraz innych działań marketingowych; e) innemu podmiotowi gospodarczemu, z którym Operator planuje wspólne przedsięwzięcie, fuzję lub przejęcie. W takiej sytuacji wskazany inny podmiot gospodarczy będzie odpowiedzialny za respektowanie Polityki prywatności w odniesieniu do danych Użytkownika; f) w przypadku, gdy zezwala na to prawo lub jeśli istnieje przekonanie, że takie ujawnienie jest racjonalne i niezbędne do reagowania na wezwania, nakazy sądowe lub inne procedury prawne.
 5. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, statystycznych oraz umieszczenie ich w bazie danych Operatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz regulaminem Serwisu. 
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. oraz innych informacji o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej. 
 7. Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie określa swój unikalny login, e-mail i hasło. Dane te stanowią swoisty klucz do konta Użytkownika. Dlatego też istotnym jest by Użytkownik wybrał hasło trudne do odgadnięcia dla osób trzecich. Użytkownik również nie powinien udostępniać tych danych osobom trzecim. W przypadku udostępnienia przez Użytkownika powyższych danych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu konsekwencje, a Użytk0wnik odpowiada za działania podjęte przez osoby trzecie jak za swoje. 
 8. Na stronach Serwisu mogą znajdować się hiperłącza (linki, banery reklamowe itp.) do innych stron internetowych, które mogą gromadzić informacje osobiste o Użytkowniku. Operator nie odpowiada za ochronę prywatności oraz zawartość tych stron internetowych. 
 9. W przypadku ujawnienia przez Użytkownika swoich danych osobowych osobom trzecim (np. innym Użytkownikom Serwisu) Serwis nie ponosi odpowiedzialności za reprezentowaną przez dane osoby trzecie politykę prywatności. 
 10. Serwis używa plików typu „cookies”, dających możliwość dostosowania Serwisu do Użytkownika i uczynienia go bardziej przyjaznym, oraz opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia opcji zapisywania plików „cookies”, co nie uniemożliwi korzystanie z Serwisu, jednakże może zmniejszyć jego funkcjonalność. 
 11. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronach Serwisu zmienionej Polityki prywatności.
Dokumenty powiązane:
Regulamin
Cennik - załącznik nr 2